AVG

Datum: 03-08-2018

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten

Maastrichter Pastoorstraat 14

6211 BV Maastricht

Telefoon 06-13974023

www.massagecursuslimburg.nl

Kvk 14095853

BTW NL156380675B01

IBAN NL69 INGB 0004514613

BIC INGBNL2A

AVG Stappenplan

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming in. De nieuwe

Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU hetzelfde.

Er zijn dus een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij als therapeuten aan

moeten voldoen wanneer wij gegevens van u vastleggen.

De maatregelen

De maatregelen die de AVG noemt zijn:

• het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten: Wij laten u zien welke

gegevens wij van u noteren.

• het uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier: wanneer

wij gegevens van u opslaan zijn deze (digitaal) beveiligd.

• Wij houden een register bij van datalekken die zijn opgetreden.

• Wij kunnen aantonen dat u als cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven

voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten.

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die

wij vastleggen in het cliëntendossier, of in een digitaal programma. Wanneer de

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, kunnen wij deze laten zien.

In het register van verwerkingsactiviteiten nemen wij het volgende op:

a. een omschrijving van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als cliënt

b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden

c. Het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde

gegevens

d. welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de

persoonsgegevens te beveiligen

e. hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

f. hoe wij omgaan met een datalek

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten

Maastrichter Pastoorstraat 14

6211 BV Maastricht

Telefoon 06-13974023

www.massagecursuslimburg.nl

Kvk 14095853

BTW NL156380675B01

IBAN NL69 INGB 0004514613

BIC INGBNL2A

Document Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) register van

verwerkingsactiviteiten.

A: Benoemen persoonsgegevens: Hieronder ziet u welke persoongegevens wij

van u vragen en bewaren

Naam, adres, postcode, woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

emailadres

Toestemming nieuwsbrief

Met het invullen van uw gegevens geeft u automatisch toestemming om onze

nieuwsbrief te ontvangen, u kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven voor

deze nieuwsbrief.

B: Doeleinden van de persoonsgegevens die door ons Therapeutisch

Opleidingscentrum Kersten worden verwerkt.

1. Contactgegevens:

Contactgegevens heeft ons opleidingscentrum nodig om afspraken te maken of te

annuleren. Emailadressen gebruikt het opleidingscentrum om aanbiedingen te

kunnen geven en contact te houden met cursisten. De cursisten geven zelf aan of

zij de nieuwsbrief van mijn praktijk willen ontvangen en kunnen zich ieder

moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

2. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens 15 jaar vanaf datum acceptatie algemene voorwaarden

en langer indien dit nodig is. U kunt op elk moment uw gegevens inzien of deze

op aanvraag laten verwijderen.

3. Beroepsgeheim

Wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. U kunt ons ten alle tijden vragen

uw gegevens te verwijderen uit ons klantenbestand.

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten

Maastrichter Pastoorstraat 14

6211 BV Maastricht

Telefoon 06-13974023

www.massagecursuslimburg.nl

Kvk 14095853

BTW NL156380675B01

IBAN NL69 INGB 0004514613

BIC INGBNL2A

C: Hoe wordt u als cursist geïnformeerd?

Wij informeren u op inzage van dit document over de dossierplicht tijdens

de inschrijving via de algemene voorwaarden van Therapeutisch

Opleidingscentrum Kersten

Uw gegevens heeft u zelf ingevoerd bij inschrijving van het

inschrijfformulier voor een cursus of aanvraag van de studiegids

Op de website staat informatie over onze werkwijze, de dossierplicht,

verplichtingen en algemene voorwaarden.

D: Wie hebben inzage in ons dossier?

Uw gegevens worden opgeslagen op de website

www.massagecursuslimburg.nl en de ledensite

leden.massagecursuslimburg.nl om contact met u te kunnen opnemen in

geval van annulering of verzetten cursussen.

Alleen de directeur en secretaresse hebben toegang tot deze gegevens

Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de dossiers. In de

arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld.

De cursist plaatst vrijwillig berichten op de ledensite om contact met

medecursisten tot stand te brengen

E: Hoe is de beveiliging van cursisten dossiers geregeld in ons

opleidingscentrum?

Wij werken met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten

kast bewaard

Wij werken met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een

wachtwoord.

Wij maken regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

Doordat wij regelmatig een update van de software installeer, zorgen ervoor

dat mijn software optimaal beveiligd is.

Wanneer wij ambulant werken worden uw gegevens niet uit handen

gegeven of uit het oog verloren.

Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten

Maastrichter Pastoorstraat 14

6211 BV Maastricht

Telefoon 06-13974023

www.massagecursuslimburg.nl

Kvk 14095853

BTW NL156380675B01

IBAN NL69 INGB 0004514613

BIC INGBNL2A

Inschrijven cursussen: wanneer u uw gegevens invoert op onze online

agenda zijn deze beveiligd met een wachtwoord. Deze externe software is

beveiligd.

I.v.m. boekhouding wordt uw naam adres en woonplaats vermeld, hiervoor

hebben wij een verwerkersovereenkomst met de externe partij afgesloten.

F. Hoe gaan wij om met datalekken?

Binnen 72 uur na het datalek maken wij een melding hiervan bij de

Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer nodig melden wij de datalek aan de betrokkenen (de mensen van

wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Wij hebben afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met

leveranciers en

bij datalekken vanuit een externe partij (website, online agenda,

accountant) zullen wij dit ook melden.

Datum 02-05-2018 Maastricht

Spirituele & Paranormale Community · info@massagecursuslimburg.nl · Therapeutisch Opleidingscentrum Kersten · Maastrichter Pastoorstraat 14 · Maastricht ·